Patronaty Medialne

...

Agenda centralnych obchodów ŚDSI 2015

...

Projekt agendy obchodów centralnych

...

Wydarzenie Termin Miejsce Prowadzący projekt Patronat

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

Edukacja z Panem T.I.K.iem

marzec - maj

2015

finał
12 maja 2015

Internet

PTI
Elżbieta Buk

KR ECDL

Paweł Strawiński

MEN

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

TIK?-TAK!

kwiecień – maj

2015

finał
12 maja 2015

Internet

PTI

Beata Chodacka

MEN

Impreza informacyjna

„Dni Otwarte ECDL”

23-29 marca 2015 cały kraj

PTI

Jacek Pulwarski

MEN
Konferencja „IT w edukacji. Szkolnictwo Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje” 23 kwietnia 2015 Warszawa PTI, Microsoft
Marian Noga,
Cecylia Szymańska-Ban
MEN
Konferencja „Technologie ICT dla inteligentnych miast” 11 maja 2015 Ministerstwo Gospodarki
Warszawa
PIIT, PTI, AGH
Marek Bąkowski
MG
Konferencja „Jednolity rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, zatrudnienie” 14 maja 2015 Centrum Nauki Kopernik,
Warszawa
Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych
Włodzimierz
Marciński
 
Spotkanie przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego: „Wzajemne oczekiwania administracji państwowej i sektora teleinformatycznego* 14 maja 2015

Pałacyk Zamoyskich

Sala Pałacowa

Warszawa

Foksal 2

PTI

Krystyna Pełka-Kamińska

 

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa

Informacyjnego**

14 maja

2015

Pałacyk Zamoyskich

Oranżeria,

Warszawa

Foksal 2

PTI

Krystyna Pełka-Kamińska

 

* wstęp za zaproszeniem

** możliwość zamówienia zaproszenia

...

...